Alle collecties
Mijn account
Gymlib en het Algemeen Reglement van de Europese Unie inzake gegevensbescherming
Gymlib en het Algemeen Reglement van de Europese Unie inzake gegevensbescherming

Wat is Gymlib's inzet voor vertrouwelijkheid van gegevens?

Meer dan een week geleden bijgewerkt

Wat is Gymlib's inzet voor vertrouwelijkheid van gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van de Europese Unie is op 25 mei 2018 in werking getreden en heeft gevolgen gehad voor de manier waarop bedrijven persoonsgegevens verzamelen en opslaan. Gymlib verwelkomt deze mogelijkheid en zet zich in voor de bescherming van de persoonlijke gegevens die worden gebruikt in onze databases en in de producten waarvan u profiteert. Gymlib zorgt ervoor dat wij, onze klanten en onze leveranciers onze verplichtingen met betrekking tot deze gegevens nakomen.

Wat is AVG?

AVG is een privacywet die de gegevensbeschermingsvereisten van alle landen in de EU harmoniseert en moderniseert en is ontworpen om de manier waarop organisaties persoonlijke gegevens verwerken te verbeteren. Dit is een wet die gericht is op de bescherming van de rechten van natuurlijke personen op het grondgebied van de EU.

Hoewel er veel nieuwe eisen zijn en sommige worden aangescherpt, blijven de basisprincipes ongewijzigd. Nieuwe regels hebben de definitie van persoonsgegevens aanzienlijk verruimd, evenals de reikwijdte om alle bedrijven, zelfs bedrijven die buiten de Europese Unie zijn gevestigd, te betrekken bij het verzamelen van persoonlijke informatie over natuurlijke personen die in Europa wonen. Onze positie, onze verplichtingen en onze verantwoordelijkheden jegens u staan vermeld in de vertrouwelijkheids- en gegevensbeschermingsverklaringen die beschikbaar zijn op deze site.

Wat verandert er voor de cliënt of de partner?

Als u een klant bent en deze nog niet hebt ontvangen, sturen we u binnenkort onze nieuwe voorwaarden voor gegevensverwerking om ervoor te zorgen dat wij en onze klanten voldoen aan onze respectieve verplichtingen onder de AVG. Gelieve deze door te lezen en zo snel mogelijk aan ons terug te sturen.

Als u een partner bent, ontvangt u binnenkort de bijgewerkte privacyverklaring. Gelieve het aandachtig te lezen en contact met ons op te nemen indien u vragen hebt.

Bronnen gewijd aan de AVG:

We hebben een team van specialisten die in heel Europa werken met belangrijke zakelijke functies om ervoor te zorgen dat de AVG-naleving wordt uitgevoerd en dat we voldoen aan de vereisten van de Franse CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés). We beheren en beschermen uw gegevens efficiënt en werken aan een ambitieuze privacystrategie by design. De belangrijkste gebieden waar we aan werken zijn:

  • Werk gegevensverwerkingsovereenkomsten met leveranciers bij en zorg ervoor dat onderaannemers in overeenstemming zijn met ons privacybeleid.

  • Leg formeel vast welke privacypraktijken we hebben om te voldoen aan de strengere documentatievereisten.

  • Update en verspreiding van voorwaarden en contracten met onze klanten.

  • Verbeter processen, diensten en producten met privacyversterkende initiatieven om ons te helpen aan onze verplichtingen te voldoen.

Dit document geeft informatie over de AVG en hoe deze van invloed is op klanten, prospects, partners en alle zaken op ons werkterrein.

Indien u echter meer specifieke vragen hebt die hier niet worden beantwoord, neem dan contact op met dpo@gymlib.com.

Was dit een antwoord op uw vraag?